• Meer lezen over de uitslag van de stemming? Zie Info / Naam pastorale eenheid

  • Interesse? Zie Info/vacature

  • De teamleden die de Pastorale Eenheid voorbereiden hielden een open overlegavond op donderdag 6 oktober. Zie 'activiteiten'/Fotoverslag 2016

  • Kerstmarkt in de RAAT. Zie activiteiten/ uitnodigingen

  • Decanale avond Welzijnszorg in de RAAT. Zie Activiteiten/Fotoverslag2016

  • Al een abonnement op 'Kerk en Leven' ?? Nieuwe abonnees krijgen de nummers vanaf november tot eind december gratis. Een abonnement voor 2017 kost 35 euro.Zie Info/Parochieblad

  • Het Ontmoetingscentrum de RAAT. Meer info over verhuring? Zie 'Info' de RAAT

  • Kerstmarkt in de VAART. Meer info: zie 'Activiteiten'/ Uitnodigingen

888 poker review