Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Kalender

Kalender van de pastorale eenheid St.-Franciscus Oostkamp

Overzicht van de kerstvieringen wordt binnenkort doorgegeven

Kerstviering met bewoners van Klavervier:
dinsdag 20 december om 17 u. in STP

Het schema van de eucharistievieringen : klik hier

Acties Welzijnszorg in de pastorale eenheid

Overzicht van alle acties: zie item Info/Welzijnszorg ’22

Kerstmarkt in het Ontmoetingscentrum de RAAT, Schooldreef 5
Organisatie: Pamoya, missiewerking van de pastorale eenheid
+ tentoonstelling kerstdecoraties in de bovenzaal
: zaterdag 10 en zondag 11 december 2022
telkens van 14 u. tot 18 u.

Tweede week tentoonstelling van kerstdecoraties in de bovenzaal van de RAAT:
zaterdag 17 en zondag 18 december
telkens vanaf 14 tot 18 u.

Kerstmarkt in de VAAT, Moerbrugge

vrijdag 17 december 2022