• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

  • Meer lezen? Zie Info/ Tekst Luc Deschodt: 'Overleven door afstand te nemen'

  • Diensten Goede Week

  • Solidair met de zorgverleners

  • Ontmoetingscentrum de RAAT. Zie ook www.deraat.org

  • IBroederlijk Delen in coronacrisis

  • Voordracht door Leo De Weerdt in de RAAT

  • De kerken zijn open voor persoonlijk gebed, bezinning of kaarsje