• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

  • Broederlijk Delen 2020

  • Parochieraad Moerbrugge steunt het Kruimelcafé

  • Colobiaanse avond ten voordele van Broederlijk Delen Zie ook Activiteiten/Uitnodigingen

  • Ontmoetingscentrum de RAAT. Zie ook www.deraat.org

  • Instapviering eerstecommunicantjes St.-Jan Hertsberge

  • Voordracht door Leo De Weerdt in de RAAT

  • Lenteontbijt in de RAAT