• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

 • Bedankt deken Luc !

 • Welkom pastoor Rik

 • Bedankt!

 • Ontmoetingscentrum de RAAT. Zie ook www.deraat.org

 • Heropstart eucharistieviering in Ruddervoorde mits strikte voorwaarden. Lees meer ? Zie Activiteiten/Fotoverslag 2020

 • Kerknet

 • Te Deum

Als eerbetoon aan de slachtoffers van de coronapandemie
zal er op dinsdag 21 juli overal om 10 uur stipt
3 minuten stilte worden gehouden
en worden  de klokken 3 minuten lang geluid.

 

Overzicht van de eucharistievieringen in de 6 kerken van
de pastorale eenheid.

 Missen juli2020

Er zijvan heel wat richtlijnen die moeten gerespecteerd worden.

 • De afstand tussen de stoelen moet in elke richting 1,5 m zijn.
  Mensen van eenzelfde gezin kunnen wel samen zitten.
 • Er zijn ook richtlijnen omtrent hygiëne en ontsmetting.
 • De gelovigen worden gevraagd om binnen en buiten te komen met een mondmasker.
 • Er zijn telkens twee stewards met mondmasker aanwezig die de mensen begeleiden.
 • Als het quotum bereikt is, mag niemand nog binnen.
 • Er is geen volkszang, en er worden géén boeken uitgedeeld.
 • Communie is mogelijk op voorwaarde dat de afstandsregel wordt gerespecteerd in combinatie met het mondmasker.
 • Maximum toegelaten aanwezigen:
  Oostkamp: 84
   Moerbrugge: 33
  Baliebrugge:35
  Ruddervoorde: 100
  Hertsberge: 56
  Waardamme: 35

 

Hierbij de link naar  een mooie boodschap van bisschop Lode Aerts.
De persdienst van het Bisdom informeerde naar de herschikking in onze decanale kerk.
Ze vonden het een geschikte locatie om een boodschap van de bisschop op te nemen.
De volgende morgen waren ze te gast voor de opname.
André Degraer, die in de kerk aan het orgelspelen was
werd onmiddellijk in de opname betrokken,
Deken Luc was  eventjes figurant.
Maar het is vooral de blijde en de warme boodschap van onze bisschop die telt.
Jullie zijn welkom in de kerk.
Dank aan allen die deze dagen in de weer zijn om hun kerk klaar te maken
voor de dit of volgend weekend.  


 https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/video-artikel/bemoedigende-boodschappen-vanuit-het-bisdom-brugge?microsite=250,

 

 

Slideshow Luc bewerkt 1

 

Slideshow Rik

 

Na 19 gelukkige jaren als pastoor-deken in Oostkamp en Brugge-Zuid
heb ik onlangs de leeftijdsgrens van 75 jaar bereikt.
Zopas werd via de nieuwsbrief van het bisdom bekendgemaakt dat mij met ingang van 1 september 2020
eervol ontslag wordt verleend als pastoor en deken.
Met ingang van 1 september wordt meteen Rik Verbeke benoemd
tot pastoor van de pastorale eenheid Sint-Franciscus Oostkamp
en tot meewerkend priester in het decanaat Brugge.
Hij blijft deeltijds leraar aan het VTI Brugge en proost van CM Brugge en Kazou.

Ik ben bisschop Lode zeer dankbaar dat hij ons een dynamische priester toevertrouwt
in de persoon van Rik Verbeke. Eigenlijk is Rik voor veel Oostkampenaars geen onbekende.

Rik is nog altijd een gedreven leraar en pastorale medewerker in het VTI van Brugge;
hij is proost van CM en Kazou en medepastoor in de PE Sint-Donatianus te Brugge
met een sterke thuisbasis in Christus Koning.
Als jonge priester heeft hij zich hard ingezet voor de KAJ.
Hij heeft geleerd dicht bij de mensen te staan en de blijde boodschap in concrete taal te verwoorden.
Hij is niet verlegen om een kwinkslag of een grap.
Hij is niet alleen een mensenvriend. Met hem zal de pastorie bewoond worden door Poé,
zijn lieve Tibetaanse terriër. Poé zal erover waken dat pastoor Rik tijdig een rustpauze neemt om even te wandelen.

Ik wens Rik van harte geluk en ben er zeker van dat hij hier met pr. Jef,
de diakens en het team van de pastorale eenheid en met alle medewerkers
een boeiende samenwerking tegemoetgaat. Hij wordt een ‘goede herder’ van ‘alle’ schapen!
Wanneer hij wordt aangesteld, zal later meegedeeld worden.
Zelf zal ik graag op het einde van augustus afscheid nemen.
Hoe dat zal gebeuren, hangt een beetje af van de evolutie van de coronamaatregelen.

Allebei hebben we iets gemeens: we verlaten een warme plek
en mogen weldra weer echt thuiskomen. Beiden nemen we met pijn in het hart afscheid
van intense samenwerkingsverbanden.
Maar er is ook vriendschap die over grenzen heen blijft bestaan.

Dankbaar en met veel vertrouwen in de toekomst

Luc Deschodt 

Meer nieuws in de Nieuwsbrieven

 Nieuwsbrieven lezen ? : klik hier 

 

 Zie verder: item Activiteiten/ Kalender