• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

  • Bedankt deken Luc ! Zie ook 'Afscheid pr. Luc' onder het item: Info : Ook de link om de viering live te volgen.

  • Welkom pastoor Rik

  • Dankviering pastoor-deken Luc Deschodt in de St.-Eligiuskerk. Meer foto: zie Activiteiten/fotoverslag 2020

  • Ontmoetingscentrum de RAAT. Zie ook www.deraat.org

  • Afscheidsviering pastoor-deken Luc Deschodt in het Beukenpark in Oostkamp. Meer foto's: zie Activiteiten/fotoverslag 2020

  • Honderden parochianen van Oostkamp zwaaiden pastoor Luc Deschodt uit onder jubelend klokkengelui. Meer fotos? Ze Activiteiten/ Fotoverslag 2020

  • Geschenk voor Luc? Zie ook Afscheid deken Luc onder het item 'Info'

De eerste communie
wordt verschoven naar volgend schooljaar.
Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met school zelf bepaald.
De eerste communie kan het hele volgende schooljaar plaatsvinden (september 2020-mei 2021).
Indien praktisch haalbaar, kan hij ook samenvallen met de al geplande eerste communie van 2021.

 

Het vormsel
vindt plaats tussen half september en begin november 2020,
op een door de pastorale eenheden zelf gekozen moment.

Indien de nieuwe datum voor bepaalde vormelingen en hun ouders een groot probleem zou vormen,
kan voorgesteld worden om uitzonderlijk aan te sluiten bij een naburige vormselviering