• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

  • Vieringen in de pastorale eenheid

  • Team van het parochiesecretariaat St.-Franciscus Oostkamp

  • Vormselcatechese organiseren in coronatijden

  • Vormselvieringen in onze pastorale eenheid in 2021

  • De parochiale missiewerking Pamoya verkocht confituur tvv de projecten. Meer lezen? Zie Info/Pamoya of www.pamoya.be

  • Nieuw initiatief van Pamoya: verkoop van wenskaarten. Zie ook Info/Pamoya wenskaarten

  • Ontmoetingscentrum de RAAT

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden.
En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.     

Vormsel

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft,
beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 
zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober.
Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Eerste communie

Voor de vieringen van de eerste communie 2021 zijn er verschillende mogelijkheden.
Elk bisdom zal de plaatselijke pastorale verantwoordelijken informeren over de periode
waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden.

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel en de eerste communie op veel plaatsen sterk bemoeilijkt.
De bisschoppen danken de verantwoordelijken voor de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd.
Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun communicanten of vormelingen. 

De bisschoppen bedanken de catecheseverantwoordelijken om de ingrijpende beslissing te helpen duiden
van de verschuiving naar het najaar van de vormselvieringen en eventueel ook van de eerste communie.
Samen met hen zullen ze werken aan een goede overgang naar een nieuwe datum.
Tegelijk hopen de bisschoppen van zodra dat mogelijk wordt opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de communicanten en vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden
kijken de bisschoppen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

Brussel, maandag 8 februari 2021

IPID – Persdienst Bisschoppenconferentie

 

Planning Vormsel 2021

Zaterdag 9 oktober
11 u. St.-Blasius, Waardamme

14 u. St.-Pieter, Oostkamp
16.30 u. St.-Pieter, Oostkamp

Zondag 10 oktober
9.30 u. St.-Godelieve, Moerbrugge

11 u. St.-Godelieve, Moerbrugge

Zaterdag 16 oktober
14 u. St.-Jan, Hertsberge

16 u. St.-Eligius, Ruddervoorde

Zondag 17 oktober
9 u. St.-Godelieve, Ruddervoorde

11 u. St.-Godelieve, Ruddervoorde

Eerste communie 2021

Zaterdag 18 september 2021

09.30 u. Oostkamp

11.30 u. Oostkamp

14.30 u. Ruddervoorde

Zondag 19 september 2021

09.30 u. Moerbrugge

11.00 u. Moerbrugge

Zaterdag 25 september 2021

11.00 u. Baliebrugge

14.00 u. Waardamme

Zondag 26 september 2021

11.00 u. Hertsberge

........................................................................................

Hier alvast al de data voor:

 

Eerste communie 2022

Zaterdag 7 mei  2022

14 u. Waardamme

Zondag 8 mei 2022

9.30 u. Ruddervoorde St.-Eligius

11.00 u. Moerbrugge

11.30 u. Ruddervoorde St.-Godelieve

Zaterdag 14 mei 2022

14.00 u. Oostkamp

Zondag 15 mei 2022

11.00 u. Hertsberge