Op Kermismaandag - 24 september -  is er traditiegetrouw een dienst voor de overleden parochianen.

Tevens voor de gesneuvelde soldaten en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen

vanwege N.S.B.

Hier enkele foto's