Stemmig gebedsmoment bij de Veldkapel van Waardamme op  1 oktober 2019Daar de berichten nopens het weer eerder negatief waren,

besloten we de gebedswake te laten doorgaan in de kerk.
O.-L.-Vrouw van Lourdes stond in het middelpunt.
Rondom haar een massa kaarsen, orchideeën en aan haar voeten ruikers viooltjes.
Alsof het in de sterren stond geschreven, viel de elektriciteit uit en hadden we alleen nog kaarsen.
Het werd een mooie, intieme avondwake.
We startten met het lied “De Veldkapel”, passend bij de geslaagde foto van de Veldkapel van weleer
op de kaft van de begeleidende brochure.
Deken Luc begon met het eerste tientje van de paternoster.
Jaak vertelde over de geschiedenis van 1 oktober 1944, waarna telkens vijf mensen een kaarsje mochten aansteken.
Op het einde van de paternoster , ook het einde van het herdenking van 75 jaar VREDE,
stonden alle kaarsjes te branden.
Het werd even stil rondom ons. Heel sfeervol kwamen we rond O.-L.-Vrouw staan.

Er waren dankwoorden voor Maria en Antoinette die in alle stilte de kapel netjes houden.
De deken sprak ook een dankwoord voor alle aanwezigen en voor het koor ANIMATO.
Met een glaasje en een lekkere koek werd de plechtigheid afgesloten.
Iedereen was onder de indruk en vond het een geslaagde wake.