15 jaar ‘Gezellig Samenzijn’ van bezoekersgroep Hertsberge

Op 18 mei 2005 werd het startschot gegeven en vond de eerste activiteit plaats.
De bedoeling van de bijeenkomst was om oudere mensen samen te brengen
voor een gezellige babbel en hen een namiddag samen te laten genieten.
Die eerste namiddag werd een videofilm getoond over ‘100 jaar parochie’ en over
‘de echte Hertsbergenaren van vroeger’.
Velen hadden de oproep beantwoord om een taart te bakken.


Na die namiddag had iedereen zin in méér.
En zo werd het een traditie… elk jaar werd er een ‘gezellig samenzijn’
georganiseerd en ook de zelfgebakken taarten ontbraken niet.
Door de jaren heen werden reisverhalen gebracht, sketches in het Brugs dialect
door Lina Blondeel en haar zus en o.a. een video-reportage
over het huwelijk in Ruanda van Thierry en Lidivine Verstraete.
Nadien werd ‘Cindy’ een vaste waarde die het hele gezelschap wist te entertainen:
er werd samen gezongen en ook menig danspasje gewaagd.
Sinds 2018 luistert Fernand Oosterlink het ‘Gezellig Samenzijn’ op.

Het 15-jarig bestaan was de gelegenheid bij uitstek
om het glas te heffen op Maria, Marcel en Lina.
Sinds het ontstaan van de bezoekersgroep en tot op vandaag zijn ze actieve leden.
Jarenlang hebben zij zieken en hoogbejaarden bezocht thuis,
in het ziekenhuis en in het rust- en verzorgingshuis.
Ook voormalig pastoor Jan was van de partij, want hij wou de gelegenheid niet laten voorbij gaan
om Maria, Marcel en Lina in de bloemetjes te zetten en zijn ‘oude’ parochianen terug te zien.

Onze welgemeende dank voor de jarenlange inzet
en we hopen nog lang samen die ‘gezellige namiddagen’ te mogen meemaken.

© C. Busschaert.