InfoavondECSTP2020

 

De ouders van de eerstecommunicanten van de Koning Boudewijnschool en de Sint-Pietersschool
waren te gast in de St.-Pieterskerk op dinsdag 21 januari.

Diaken Jean-Yves Verhaeghe nam iedereen mee in een boeiend verhaal over de mooieste
geschenken die je aan een kind kan geven. Ze hebben allemaal te maken met de binnenkant
van het leven.

Juf Sylvie gaf daarna uitleg over het voorbereidingstraject dat de kinderen op school doorlopen

en verduidelijkte wat de ouders daarbij zelf ook kunnen doen.
Irene formuleerde tot slot een warme oproep aan de ouders om actief deel te nemen aan de
instapviering en aan de gezinsvieringen in de kerk.
De avond met besloten met een gezellige babbel en een glaasje.
De eerste communie voor de kinderen van deze twee scholen vindt plaats op
zondag 17 me om 9.30 u. in de St.-Pieterskerk.

We duimen voor een goede voorbereiding!