Afscheid pastoor-deken Luc Deschodt

 

Zie ook Activiteiten/fotoreportage 2020/Afscheid Luc Deschodt

LucDank je wel, lieve mensen van in en om Oostkamp!
Hoezeer corona drukt op alle modaliteiten om samen te kunnen vieren,
des te meer ontstaat er ook veerkracht om het mooiste dat er is,
nl. de verbondenheid en de dankbaarheid, niet te laten afpakken!
Zoveel tekenen dat een gemeenschap nood heeft om samen iets te kunnen beleven.

Het was aangrijpend hoe we de afscheidsliturgie konden vieren in de Eligiuskerk
en in het Beukenpark.
Eucharistie vieren is niets anders dan God danken om het Leven dat we mogen vieren!
We kunnen dat niet altijd even intens doen. Maar soms kan het niet intens genoeg!
Wat mooi… de muzikale link naar het leven. Proficiat  Sam, Daan, Tijn en Eline!

Dankjewel voor de warme woorden namens het team
en van burgemeester Jan namens de gemeente.
En wat een gastvrije recepties. Spijts alle beperkingen hebben we gevoeld
dat we gemeenschap zijn, dat we samen kracht uit stralen.

Dankjewel voor jullie grote mildheid: 12.500 euro bracht het project gastvrij huis reeds op!
Daarmee kunnen we op weg gaan om op termijn meer dan één kwetsbaar gezin op de vlucht te omarmen.

Hoe meer Corona, hoe meer creativiteit!
Uniek was het afscheid op de laatste avond van mijn opdracht.
Een ludieke karavaan om afscheid te zwaaien,
zo mooi in beeld gebracht op WTV-Focus;

dank voor zoveel kaartjes en tekentjes!
Het heeft iets van een liefdesverhaal en zo is het ook.
Niets anders dan liefde, die niet altijd perfect was,
maar die ons verbindt. Het maakt me sprakeloos.


Als twee mensen na vele jaren met elkaar gelukkig en dankbaar zijn om elkaar,
wie moet er dan wie bedanken? Zijn ze niet samen verantwoordelijk voor elkaars geluk?
Wat mooi dat ook wij dat in onze verhouding met elkaar mogen ervaren. We danken ‘elkaar’!

Ik mag Oostkamp verlaten met een bijzonder warm hart.
Ik blijf jullie meedragen. Het maakt me hoopvol om de nabije toekomst
deze warmte te mogen delen met mijn lieve stads- en streekgenoten van weleer.
Maar ik ben niet de eerste priester die uit Oostkamp weg gaat met een warm hart
en ik ben niet de laatste. Ik ben er zeker van dat jullie weldra met pastoor Rik
een nieuw verhaal zullen schrijven. Er zit dynamiek in het leven.
We kunnen hier niet blijven! Zo zingen we het in een heel mooi paaslied (442 ZJ):
de wereld roept ons wakker, Jezus gaat voor ons uit Zijn liefde zal ons drijven.


Immens dankbaar
Luc

Breng geen geschenken mee voor mij.
Maar je zou me echt heel veel vreugde schenken met een gift voor ons nieuw project:
‘Een gastvrij huis voor kwetsbare mensen op de vlucht’…
U kan doneren op het rekeningnummer BE 89 7340 4762 4985  van Pastorale eenheid St.-Franciscus Oostkamp

met vermelding: project gastvrij huis.