doopselcopie

 

 

Voor het doopsel van een kindje jonger dan 4 jaar:

 

Waar en wanneer  wordt er gedoopt?

Het doopsel vindt in principe plaats in de eigen parochiekerk

op zaterdagnamidddag tussen 13.30 u. en 15.45 u.

en op zondagnamiddag tussen 13.30 u. en 16.30 u.

Op zaterdagvoormiddag en op zondagvoormiddag wordt er,
wegens mogelijke uitvaarten en eucharistievieringen niet gedoopt.

Het doopsel kan aangevraagd worden een drietal maandan op voorhand

 

Hoe een doopsel aanvragen?

  • Wil onderstaand invulformulier invullen

  • Bij verdere vragen kan u contact opnemen met het secretariaat
    secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

Doopselontmoetingsavond

Ouders die hun kindje willen laten dopen, vragen wij om in voorbereiding op dit doopsel één ontmoetingsavond te volgen.

Zo'n avond is een ideale gelegenheid om met andere ouders kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.
Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van het doopsel.
Je krijgt er concrete hulp aangeboden en er wordt materiaal aangereikt
om eventueel zelf een doopboekje samen te stellen.

Je kan er ook afspraken maken met de priester, diaken of doopcatechist
voor verdere regelingen of ondersteuning.

De optie op de doopdatum die u koos,
wordt effectief eenmaal zo'n ontmoetingsavond werd gevolgd.


Toekomstige ouders hoeven niet te wachten tot na de geboorte
om zo'n ontmoetingsmoment mee te maken.
Het kan ook al tijdens de zwangerschap.

De doopselontmoetingsavonden vinden plaats in het Ontmoetingscentrum de RAAT,
Schooldreef 5 Oostkamp, telkens op woensdagavond om 20 u.

 3 augustus 2022

7 september 2022

5 oktober 2022

niet in november

7 december 2022

 

Dank om u op voorhand in te schrijven voor zo'n avond

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

 


aanvraagdoopsel

Aanvraagformulier Doopsel

U kan met dit formulier het doopsel aanvragen van uw kindje. In het weekend wordt enkel gedoopt op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Het doopsel gebeurt best in de parochiekerk van uw woonplaats. De vakjes met een * zijn verplicht in te vullen.Mocht uw kindje nog niet geboren zijn,dan vult u de vakjes zonder * uiteraard niet in. Deze doopaanvraag impliceert dat u akkoord bent dat uw gegevens opgenomen en bewaard worden op de computer van de pastorale eenheid. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
captcha
Herladen

 

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Als uw kindje ouder is dan 4 jaar, dient u een ander traject te volgen.

U neemt best contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

 

In het parochieblad Kerk|&Leven van 27/01/2016  verscheen  een artikel rond de dooppastoraal.

Klik  hier  voor het artikel van Martine Trancez, lid van de werkgroep doopcatechese.

 

 

Hier enkele foto's van een ontmoetingsavond