Doopsels kunnen vanaf 8 juni 2020 weer doorgaan
onder de geldende voorwaarden ( max. 50 pers.
en mits  inachtneming van de afstandsregels)  

 

Omwille van de uitgestelde doopsels, vieringen eerstecommunie en
vormselvieringen 
kunnen in september en oktober géén bijkomende
doopsels meer aanvaard worden in onze pastorale eenheid.

Dank voor uw begrip

Aanvraag doopsel van een kindje jonger dan 4 jaar

Wanneer  wordt er gedoopt?

 • op zaterdagnamiddag tussen 14 u. en 15.45  u.
 • op zondagnamiddag tussen 14.30 u. en 16.30 u.

( de zaterdagvoormiddag wordt vrij gehouden voor eventuele uitvaarten
en op zondagvoormiddag voor  de eucharistievieringen in de verschillende parochiekerken)

Het doopsel gebeurt in principe op de eigen parochie.

Voor een doopaanvraag kan u:

 • best het onderstaand invulformulier gebruiken
  ofwel
 • contact nemen met het secretariaat, Pastorieplein 1, Oostkamp
  tel. 050 82 22 30
  tijdens de openingsuren op

  dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag.
  of
 • mailen naar het secretariaat:  secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

liefst een 3-tal maanden op voorhand

Ouders die hun kindje willen laten dopen, 
vragen wij om in voorbereiding op dit doopsel één ontmoetingsavond mee te maken.

Zo'n avond is een ideale gelegenheid om met andere ouders kennis te maken
en ervaringen uit te wisselen.

Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van het doopsel.

Je krijgt er concrete hulp aangeboden en er wordt materiaal aangereikt
om eventueel zelf een doopboekje samen te stellen.

Je kan er ook afspraken maken met de priester of de doopcatechist
voor verdere regelingen of ondersteuning.

De optie op de doopdatum die u koos,
wordt effectief eenmaal zo'n ontmoetingsavond werd gevolgd.


Toekomstige ouders hoeven niet te wachten tot na de geboorte
om zo'n ontmoetingsmoment mee te maken.
Het kan ook al tijdens de zwangerschap.


Er zijn ontmoetingsavonden op:             

 

woensdag 5 augustus 2020

woensdag 2 september 2020

woensdag 7 oktober 2020

woensdag 4 november 2020

woensdag 2 december 2020

telkens om 20 uur in het Ontmoetingscentrum de RAAT,
Schooldreef 5 in Oostkamp.


 

aanvraagdoopsel

Aanvraagformulier Doopsel

U kan met dit formulier het doopsel aanvragen van uw kindje. In het weekend wordt enkel gedoopt op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Het doopsel gebeurt best in de parochiekerk van uw woonplaats. De vakjes met een * zijn verplicht in te vullen.Mocht uw kindje nog niet geboren zijn,dan vult u de vakjes zonder * uiteraard niet in.

 

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Neem dan contact met het secretariaat van de pastorale eenheid tel. 050 82 22 30
maar liefst mailen naar

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

 

In het parochieblad Kerk|&Leven van 27/01/2016  verscheen  een artikel rond de dooppastoraal.

Klik  hier  voor het artikel van Martine Trancez, lid van de werkgroep doopcatechese.

 

 

Hier enkele foto's van een ontmoetingsavond