De grondtoon van het pastoraal werkjaar 2019-2020 is gezet:


2019 07 blij dat je er bent


Blij dat JIJ er bent!

Bij de ‘Vreugde van het Evangelie’ gaan we aan de slag met enkele nieuwe accenten en invalshoeken.
Onze bisschop Lode nodigt elke geloofsgemeenschap uit om rond verscheidene invalshoeken een initiatief te nemen.
Vaak hoeven dat helemaal geen nieuwe dingen te zijn: binnen de bestaande werking en initiatieven is er,
met een minimum aan enthousiasme en creativiteit, van alles mogelijk!

Een eerste invalshoek is waardering uitdrukken.
Binnen een pastorale eenheid, een werkgroep, een vereniging hebben we altijd mensen nodig.
Maar laten we mensen ook voldoende merken hoe blij we met hen zijn?
Voelen ze dat we hun medewerking sterk op prijs stellen? Er zijn duizend-en-één manieren om waardering uit te drukken.
Zo lang mensen maar mogen voelen dat we geen enkele inzet als van-zelf-sprekend beschouwen.
Nu zijn gemeenschapsvorming en samenwerking natuurlijk niet altijd een paradijselijke ervaring.
Zelfs als we beseffen dat het een verrijking is dat de ander op tal van vlakken van ons verschilt (blij dat jij anders bent),
kan het toch een hele opgave zijn om dag in dag uit met die ander samen te werken.
Op een ontspannen manier met mekaar omgaan, niet al te veeleisend voor de ander
en evenmin voor onszelf, kan hierbij flink helpen.

Tweede invalshoek: voor een klimaat van openheid en gastvrijheid.
Kunnen mensen die bij onze geloofsgemeenschap aankloppen (voor een doopsel, een huwelijk, enz.)
of toevallige passanten zich echt welkom voelen?

Is er iemand die hen echt heeft gezien en vriendelijk bejegend? Meestal zijn er geen grote acties vereist
om een gastvrije gemeenschap te zijn, maar vooral aandacht.
Het is goed dat er een onthaalgroepje is, maar voor echte openheid is de hartelijke medewerking van iederéén nodig.

Derde invalshoek: blij dat Jij, God, er bent
De meesten van ons proberen echt tijd te maken om God te danken
en om de nood van mensen, de zorgen van Kerk en wereld biddend ter sprake te brengen.
Maar kunnen we nog tijd verliezen om niets anders te doen dan aan God onze vreugde tonen omdat Hij er is?
Om, zoals de psalmen zeggen, God te loven en te prijzen.
Daar bestaan oude vormen voor, die hun kracht al lang bewezen hebben, z
oals bij voorbeeld de eucharistische aanbidding.
Ook in vieringen in de stijl van Taizé ligt vaak daar de nadruk. We kunnen samen creatief op zoek gaan hoe we dat wezenlijke aspect van ons geloofsleven een plek kunnen geven.