KERKOPBOUW BISDOM BRUGGE

Voor de vorming van levende geloofsgemeenschappen
mogen we goddank rekenen op de inzet van veel vrijwilligers
die in stuurgroepen, teams en werkgroepen, lokale pastorale ploegen
en kerkfabrieken zich sterk inzetten voor de geloofsgemeenschap.
We zijn hun bijzonder dankbaar voor hun trouwe inzet.

Gelukkig mogen we ook rekenen op onze vrijgestelden
(parochieassistenten, priesters, decanaal secretarissen, diakens)
die in samen gedragen verantwoordelijkheid met velen
de pastorale zorg behartigen in onze federaties en pastorale eenheden.

In ons land ontvangen veel van onze vrijgestelden hun wedde van de overheid.
Voor de decanaal secretarissen is dat niet het geval.
Als kerkgemeenschap dienen we daar zelf voor in te staan.
De belangrijke administratieve taken die zij opnemen,
blijven van groot belang als kwaliteitsvolle ondersteuning
van het pastoraal werk in de decanaten.

Onze groeiende groep parochieassistenten bieden we graag
een goede opleiding en navorming.
Het bisdom neemt een deel van de kosten voor hun vorming op zich.

Tijdens het weekend van 8 en 9 februari
(Waardamme, Ruddervoorde, St.-Pieter en Moerbrugge)
en 15 en 16 februari (Baliebrugge en Hertsberge)
is er tijdens de weekendvieringen de jaarlijkse collecte voor de actie ‘Kerkopbouw’.
Dankzij uw financiële bijdrage blijft het mogelijk om decanaal secretarissen
in te zetten en parochieassistenten een goede vorming te bieden.

Wie het wil kan nog een gift doen door overschrijving op het nummer
van de pastorale eenheid St.-Franciscus Oostkamp, BE18 7360 4353 3765,
met vermelding ‘actie Kerkopbouw’.