LogoWZZ

 

 Wij hebben ons al eerder in campagnes ingezet voor huisvesting.
Het blijft noodzakelijk om daar de aandacht op te blijven vestigen

Voor 1 op 5 gezinnen in Vlaanderen en Brussel is goed wonen ook vandaag nog onbetaalbaar,
ook al is dat een basisbehoefte en is een veilige en goede thuis
een vereiste om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen en een goede gezondheid te hebben.
Dat heeft bovendien ook een ernstige impact op de fysieke en de psychische gezondheid.
Recht op wonen is een van de belangrijkste pijlers van een goed armoedebeleid.


Voor mensen met een gering inkomen is het vaak een bijna onmogelijke opdracht
een fatsoenlijke woning te vinden. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning.
In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3)

Meer dan de helft van de huurders moet meer dan een derde van zijn inkomen aan de huur besteden,
vaak loopt dat op tot de helft.
Reken daar nog het gebruik van energie en water bij en er rest voor velen
nauwelijks nog een budget om te voorzien in basisnoden als kleding en voedsel.

Tot overmaat van ramp moet elke huurder in Vlaanderen een huurwaarborg van een drietal maanden betalen
Voor velen ligt dat instapbudget, alleen al om te kunnen huren, te hoog.
Voor mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar.
Het aanbod van betaalbare woningen is te klein, waardoor veel mensen
in slechte woningen wonen waarvoor zij te veel betalen.
13 procent van de woningen in Vlaanderen vertoont ernstige gebreken,
in Brussel loopt dat op tot 22 procent.
Wij roepen de overheid op om het aanbod van sociale woningen uit te breiden
om de krapte op de private huurmarkt te verminderen.

Door de petitie te ondertekenen bouw je  mee aan een virtuele woontoren van burgers
voor wie onbetaalbaar wonen onaanvaardbaar is.
Met jouw stem stapt  Welzijnszorg straks naar  de bevoegde minister.

Klik op deze link:    

De online petitie

Ook de omhaling in de kerk zal niet kunnen.
Maar je kan storten. Wanneer je 40 euro of meer overschrijft ontvang je een fiscaal attest.

Doe een gift op BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg VZW,  Huidevettersstraat 165,   1000 Brussel

gestructureerde mededeling  +++201/1000/14626+++

Alvast heel hartelijk dank

 

De foto vanuit de kerk van St.-Godelieve Ruddervoorde spreekt voor zich!

 20201220 172554