Info over de kern St.-Godelieve  Moerbrugge

 

Het beheer van de kerkgebouwen gebeurt door de Kerkfabrieken

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.

Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst,
voor het behoud en onderhoud van de kerk
en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek is samengesteld uit:

voorzitter: Heidi Logghe

secretaris:

penningmeester:

leden:

Edgard De Pauw

Roger Ballegeer

van rechtswege: EH Jef Gailliaert