Info over de kern St.-Pieters Oostkamp

 

Het beheer van de kerkgebouwen gebeurt door de Kerkfabrieken

De Kerkfabriek vormt een schakel tussen de burgerlijke overheid en de kerkgemeenschap.

Zij draagt zorg voor de materiële omkadering van de eredienst,
voor het behoud en onderhoud van de kerk
en zij beheert de inkomsten en uitgaven.

Het bestuur van de Kerkfabriek van de St.-Pieterskerk:

Voorzitter:Yves Carton

Secretaris
Luc Boone

Penningmeester:Bart Monteyne,

Leden:

- Freddy Vervaet 

- Luc Vanparys

 

van rechtswege: EH Rik Verbeke


De St.-Pieterskerk

is toegewijd aan de Heilige Petrus. In de volksmond Sint-Pieter,
één van de twaalf leerlingen van Jezus die de eerste bisschop van Rome werd.
Petrus heeft drie feestdagen.
De belangrijkste is ‘Petrus en Paulus’ op 29 juni.
Volgens de overlevering zijn beide apostelen op dezelfde dag en binnen hetzelfde uur gestorven.
De bevrijding van Petrus wordt gevierd op 1 augustus met het feest van Sint-Petrus’ Banden.
Op 22 februari wordt binnen de katholieke kerk het leergezag (ex cathedra) met het feest van Petrus’ Stoel gevierd.
Het feest van de kerk wordt op 1 augustus gevierd, dit is van oudsher het feest
waarop men de bevrijding van Petrus viert uit de gevangenis (Hand 12).

Verschillende afbeeldingen van “Sint Pieters-banden” zijn ook in de kerk te zien.

Het weekend na 1 augustus is het dan ook kermis.

De tweede patrones is OLVrouw en de derde patrones is de Heilige Ursula.

In de kerk vind je een brochure met de bezienswaardigheden en kunstwerken.