prrd Moerbrugge klein

35 JAAR  PAROCHIERAAD  MOERBRUGGE

Staande van links naar rechts: E.H. Deken Luc Deschodt, diaken Pieter Deruwe, Marnix Braeckevelt,
Herman Van Eenoo, Stefan Deschepper, secretaris Gabriël Dujardin, Ann Casier,
Marietje Bossaer, Ingrid Van Meenen, E.H. Jef Gailliaert, Anje Vanhaecke,
voorzitter Dirk Van de Caveye

en dan ook : ontbrekend op de foto: Thierry Cleynhens, Heidi Logghe en M.-José Lootens,
Germaine Vanhove en Clara Vanneste.

Het is bekend dat verenigingen per vijf jaar maar al te graag met een lustrumviering voor de dag komen
en dat is niet anders voor de plaatselijke parochieraad: 7 maal 5 jaar “jong”,
een uitgelezen moment om de schijnwerpers op de Moerbrugse parochieraad te richten.

 

Ontstaan

Met de aanstelling van priester Libert Bruneel – toen ook legeraalmoezenier in Zedelgem –
op 20 februari 1983 als zesde pastoor van de Sint-Godelieveparochie
werd het sluimerend dorpsleven wakker geschud.

Allereerst zorgde hij samen met wijlen Herman Vermassen (+2019), voormalig penningmeester van de parochieraad,
voor een verjonging bij de aflossing van het kerkbestuur.
Een tweede realisatie was de oprichting van een “parochiale werkgroep”.
Hij zocht en vond medewerkers in kringen van voornamelijk leerkrachten en het verenigingsleven:
eerste voorzitter wijlen Theo Cauwels, Dirk Braeckevelt, Clara Vanneste,
wijlen Gerard Steyaert (KBG), tweede voorzitter Dirk Van de Caveye,
mijn overleden zus Godelieve Dujardin (+1987). Zelf stond ik niet in 1984 aan de wieg,
maar ben wel in 1988 als secretaris toegetreden om altijd nauwkeurige foutloze verslagen af te leveren.

Ons logo aan de buitenmuur van de kerk is een blijvende herinnering
aan die postconciliaire starttijd van weleer: een kerkgemeenschap gedragen door vele leken
in plaats van door 1 pastoor.
Ook het parochiaal berichtenbord daarnaast is een uiting van die samenwerking.

T1208A43

Grootse realisaties

“Koken kost geld” en om financiële middelen te genereren werden al heel vlug jaarlijkse
parochiefeesten gevierd, eerst nog in de zaal van Tom Dooley
en toen die te klein werd, hebben we ons jarenlang naar de “rotonde” van de middenschool Sint-Pieter
in Oostkamp moeten verplaatsen tot we, nu al ongeveer een klein decennium,
onze vaste stek in de polyvalente zaal van de vrije basisschool De Vaart
op de eerste of laatste zondag van de herfstvakantie hebben.
In de beginjaren spijsden zelfs papierslagen nog de parochiekas.

Als leidsman wist pastoor Bruneel als geen ander aan werkverdeling te doen.
Zo bijvoorbeeld gingen wel 35 vrijwilligers de straat op voor de vastenactie van Broederlijk Delen.
Toen de  post(bode) ophield met het innen van het abonnementsgeld voor het parochieblad Kerk & Leven,
gingen in 1991 nog 25 vrijwilligers de boer op voor de (her)abonnering: 352 stuks!

Er startte tevens een werkgroep Eerste Communie en Vormsel(catechese),
een werkgroep lectoren, kerkversiering, hoogdag(zieken)communies,
een werkgroep bezoek aan (thuisgebonden) ouderen en zieken ook in de klinieken.
Dat laatste wordt echter door de nieuwe (Europese)  privacywetgeving sterk bemoeilijkt.

Een gebeuren van formaat is de jaarlijkse opbouw van de kerststal
voor de kerstvieringen met “levende kerststal” op kerstavond en Kerstmis,
bekend tot over de parochiegrenzen, en voor de viering na het “Sterzingen”
van de kinderen op de laatste zaterdagnamiddag van de kerstvakantie.

Bij al die feestvreugde hoort ook de vermelding van ons nu al enkele jaren
“Koninklijk” Sint-Godelievekoor en het kinderkoor KiKoMo om o.a. feesten
van de eerste en plechtige communie/heilig vormsel, hoogdagen en kermiszondag,
op te luisteren.

Ter gelegenheid van Werelddierendag op 4 oktober
trok eertijds de zondag van de dierenzegening veel volk: (kleine) huisdieren in de kerk,
grote dieren, vooral paarden, op het Moerbruggeplein met uitdeling van het Sint-Hubrechtsbrood.
Daarnaast zorgt de parochieraad voor het jaarlijkse sober maal op halfvasten
en tekenen we met een soepstand present op het jonge event “Proef Moerbrugge”.
Uitspringers zijn ook de Mariaviering aan de Veldkapel,
de dankviering met uitgebreide receptie in juni waar ook alle medewerkers van de parochie welkom zijn,
de jaarlijkse misviering in de tuin van de pastorie met nadien een drankje.

Ook onze Moederdag- en Vaderdagvieringen met een attentie voor moeder en vader werden talrijk bijgewoond.
Bij veel van die activiteiten is de uitstekende samenwerking
met de plaatselijke vrije basisschool De Vaart  een grote zegen.

Denktank

Uit de oorspronkelijke werkgroepen groeide de parochieraad met een “dagelijks bestuur”
uit tot een overlegorgaan om samen de priester(s) te helpen, b.v. voor verzorgde liturgische vieringen
in een eigentijds gerenoveerd kerkgebouw door gastkoren (o.a. Afrikaans koor) aan te trekken.
We waren visionair om activiteiten op te zetten die door een breder publiek konden worden gesmaakt,
getuige daarvan het jaarlijkse lenteconcert, de Lichtmisviering en kinderzegening, waarbij de school voortrekker is.

Structureel is er vanaf 2010 ook aan de samenhorigheid hard gewerkt:
eerst de omschakeling naar federatie Oostkamp – Moerbrugge,
dan naar de grote pastorale eenheid met de zes Oostkampse parochies,
een gemeenschappelijk parochieblad Kerk & Leven en de herschikking van de weekendmissen.

We zijn de weg opgegaan over parochiegrenzen heen,
waarin samenwerken aan de orde is. We willen evenwel het warme sociaal weefsel rond de kerktoren behouden
alsook de eigenheid, waaraan bij een schaalvergroting uit noodzaak (dalend aantal priesters)
een beetje geknaagd kan worden, blijven bewaren.
Er is een zeer goede samenwerking met de kerkraad om op één lijn te staan,
b.v. voor de herinrichting van de kerkomgeving of een eventuele herbestemming
(geen ontwijding) van het kerkgebouw.

Heerst er een bezorgdheid naar de toekomst toe,
we proberen nog steeds mensen warm te maken om aan onze idealen gestalte te geven
door een heel grote schare van helpende handen.
Voor ’t geval er eens onvoorzien geen priester voor een mis beschikbaar is,
ligt er een gebedsviering (“woorddienst” met mogelijks diaken Pieter Deruwe) klaar in de sacristie.

Parochieraad nu

De huidige parochieraad onder het voorzitterschap van Dirk Van de Caveye
telt nu17 leden uit allerlei leeftijdsgroepen en standen
Viermaal per werkjaar vergaderen we op een maandagavond
in september, november, februari, april.
We evalueren de voorbije activiteiten en zetten de bakens uit voor wat komen gaat.

Inspiratie halen we uit het diocesaan Oriëntatiefeest van september
en de Impulsavond (dankslotfeest) van juni in Groenhove/Torhout.
Het thema van dit werkjaar luidt: “Blij dat jij er bent.”

DANK aan iedereen die op een of andere wijze met onze parochieraad meegewerkt heeft als lid,
als helpende hand, als sympathisant.
Op die manier bouwen we samen aan een hechte, warme gemeenschap, die eigen is aan ons dorp.

 

© Gabriël Dujardin

Secretaris van de Moerbrugse parochieraad