Enkele specifieke werkgroepen binnen de kern St.-Pieters

 • Pamoya, de missiewerking van de pastorale eenheid

     www.pamoya.be

 •  werkgroep eerste communie

      Irène Vanhaverbeke, tel. 050 82 30 80

 • werkgroep parochie animatie

     De werkgroep parochieanimatie neemt vanuit de parochieraad
     de organisatie op zich van feestelijkheden

    en kansen tot ontmoetingen, zoals

    - lente ontbijt in het maart
    - herfst ontbijt in het november
    - het jaarlijks parochiefeest in oktober
    - de avondwandeling bij het begin van de grote vakantie
    - een attentie op moederdag, vaderdag
    - een nieuwjaarsdrink
      enz.

     contactpersoon: Wilfried Vanthorre, tel. 050 82 52 17

 

 • Buurtwerking
  In elke buurt zijn mensen aanwezig die meehelpen om de parochiale informatie te verspreiden en /of een
  aanspreekpunt zijn.
  De wijkverantwoordelijken:

     - Martine Vercaemer-Trancez, Korte Kwadeplasstraat12; tel. 050 82 56 44
     - Guido Van Parys, Molenstraat 48; tel. 050 82 41 56
     - Christiane Wille-Claeys, Van Arteveldestraat6; tel. 050 82 74 05
     - Marleen Himpens-Deschaght, Legendaledreef 22, tel. 050 84 06 74

 • werkgroep gezinsvieringen

     verzorgt ongeveer maandelijks een levensnabije en kindvriendelijke zondagviering.
     contactpersonen: Wilfried en Irene Vanhooren-Vanhaverbeke, tel. 050 82 30 80

 

 • werkgroep lectoren

     de lectoren verzorgen de lezingen tijdens de liturgische vieringen.
     Contactpersoon: Hilde Goetstouwers, tel. 050 82 07 06

 

 • Gelegenheidskoor
  Voor wie graag zingt op belangrijke vieringen ( vieringen Goede Week, Middernachtmis ...)
  contactpersoon: Wilfried Vanhooren, tel. 050 82 30 80

 • Cantorij Jubilate
  http://www.cantorij-jubilate.be

  De Cantorij luistert verschillende vieringen op in Oostkamp of op verplaatsing.
  Daar horen natuurlijk de zondagse vieringen in de Oostkampse Sint-Pieterskerk bij,
  met inbegrip van kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Allerheiligen en Pinksteren. 
  Op verplaatsing zijn ze tweejaarlijks te beluisteren in de kapel
  van het Sint-Lucasziekenhuis en van het Brugse penitentiair centrum.
  Daarnaast verzorgen zij op aanvraag herdenkingsvieringen,
  huwelijksmissen, jubilea, doopselvieringen, uitvaartplechtigheden...

  Voor alle missen op aanvraag kan de betrokken familie de liederen vrij kiezen
  uit het repertorium, dat verder op hun website te vinden is.
  Bovendien kunnen enkele nieuwe liederen ingestudeerd worden als die een tweetal maanden op voorhand aangevraagd worden. 
  Indien gewenst werken ze samen met professionele zangsolisten en begeleiders,
  om het geheel nog meer sfeer bij te zetten.

  Info op het secretariaat:
  050 82 49 03 Denise Piceu